محصولات شرکت

کاسپین پلاستیک آریا

ظروف یکبار مصرف فومی

ظروف یکبار مصرف پت

آمار

آنچه

انجام

داده ایم؟

130+مشتری راضی
30محصول
10+تولید روزانه به میلیون

 

 

تیزر معرفی شرکت و مراحل تولید محصولات