دفتر مرکزی

البرز، نظرآباد، شهرک صنعتی، خیابان بهارستان، خیابان گلایل، قطعه D12

تلفن

 

کد پستی

3331797785
 

ایمیل

admin@caspianplasticaria.ir

 

ارتباط با مدیر بازرگانی

 
 

ایمیل به ما